פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

Technical Support Team

 Billing

Queries related to the payments and refunds only.

 Abuse

Abuse Control Team

 Pre-Sales

Want to know anything before purchasing? Then this is the correct department for you.